December 2022

84000新英譯佛典:《最上燈明陀羅尼》 (大正藏:《佛說最上燈明如來陀羅尼經》)

16 Dec 2022

《最上燈明陀羅尼》是明咒之王,其中含有六個不同的陀羅尼咒,可用於回遮惱害疾病、增長道力,以及令行者與其他眾生和諧相處。一時,釋迦牟尼佛在舍衛國祇樹給孤獨園,爾時自遙遠的無邊花世界,最上燈明如來遣兩位菩薩前來向世尊向世尊問訊,並獻上第一個陀羅尼作為供養。
Read more »

84000新英譯佛典:《秘密舍利篋陀羅尼》(大正藏:《一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經》)

9 Dec 2022

世尊應一婆羅門邀請前往其家中受午餐供養,途中見到一座古老的朽塔,狀若土堆。世尊告金剛手菩薩言,此塔之中藏有蘊含一切如來加持心之陀羅尼密印法要。世尊復言,此塔實為殊妙大寶塔,由於眾生缺乏福德之故,顯現為古朽土堆。
Read more »

New Publication:The Dhāraṇī for Secret Relics

9 Dec 2022

On his way to honor a brahmin’s invitation for a midday meal, the Buddha comes across an old stūpa that resembles a rubbish heap. Subsequently, while in conversation with Vajrapāṇi, the Buddha reveals that the stūpa contains the doctrinal synopsis for a dhāraṇī that embodies the essence of the blessings of innumerable buddhas. He also explains that the stūpa is, in fact, made of precious materials and that its lowly appearance is merely due to the lack of beings’ merit.
Read more »

84000新英譯佛典:《仙人廣博所問經》(大正藏:《大寶積經廣博仙人會 第四十九》)

2 Dec 2022

在本經中,一位外道苦修士廣博仙人,偕眾多眷屬往詣佛所,求問布施之業果。佛陀隨即教導該等業果,以及清凈施與不清凈施的區別等要點。最後有一長段經文描述了作為特定布施之果的天道生活,並解說了天人即將壽終以及往生人間的相應徵相。
Read more »